Διαγωνισμοί 2022-23: ποίησης στη μνήμη Ευγενίας  Παλαιολόγου Πετρώνδα, διηγήματος στη μνήμη Φωτεινής Ιωαννίδου-Πολυβίου, ποίησης στη μνήμη Κώστα Μόντη, ποίησης  για νέους στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη.

Διαγωνισμός Ποίησης  στη μνήμη Ευγενίας  Παλαιολόγου Πετρώνδα

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος  λογοτεχνικό διαγωνισμό για ανέκδοτο έργο ποίησης  για παιδιά ή έφηβους,  στη μνήμη της  λογοτέχνιδας Ευγενίας Παλαιολόγου-Πετρώνδα.

Βραβείο : 300 ευρώ (από κληροδότημα του αείμνηστου  Χρήστου Πετρώνδα)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των έργων μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής  ή εφηβικής ηλικίας.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι λογοτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό
 3. Έκταση των έργων : Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους.
 4. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα  έργο, το οποίο να μην έχει βραβευθεί προηγουμένως σε άλλο διαγωνισμό.
 5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο και διακριτικό αριθμό, κτυπημένα σε κόλλες Α4, με διάστημα 1.5 εκ., γραμματοσειρά Times New Roman και   μέγεθος στοιχείων 12. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το είδος του έργου και η ηλικία στην οποία απευθύνεται. Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα δίνονται ξεχωριστά σε μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός, ο τίτλος,  το είδος του έργου και ο διαγωνισμός στον οποίο απευθύνεται.
 6. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 7. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει το βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 8. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό  φάκελο, στον οποίο θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: Ποίηση στη μνήμη Ευγενίας Π. Πετρώνδα,  στη διεύθυνση : Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Τ.Θ. 28242, 2092 Στρόβολος, Κύπρος.
 9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023.
 10. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.

 

Μαθητικός Διαγωνισμός διηγήματος στη μνήμη Φωτεινής Ιωαννίδου-Πολυβίου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος τον καθιερωμένο διαγωνισμό διηγήματος ανάμεσα στους μαθητές των  Γυμνασίων μας, στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής  Ιωαννίδου – Πολυβίου, με αθλοθέτη την οικογένεια Παύλου Φ. Ιωαννίδη και έπαθλο 300 ευρώ.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το θέμα του διηγήματος θα πρέπει να είναι εμπνευσμένο από τη σχολική ζωή και να αναδεικνύει τον δάσκαλο, τη σχέση του με τα παιδιά και γενικότερα τον ρόλο και την προσφορά του μέσα στον σύγχρονο κόσμο.
 2. Η έκταση του διηγήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) δακτυλογραφημένες σελίδες Α4, με διάστημα 1.5, γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος στοιχείων 12.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε Γυμνάσια της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.
 4. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να υποβάλει ένα μόνο διήγημα, το οποίο να μην έχει βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό.
 5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα,  στην πρώτη σελίδα των οποίων  αναγράφεται ο τίτλος του διηγήματος, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης  διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος διαμονής), η ηλεκτρονική διεύθυνση (ιμέιλ), το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του διηγήματος.
 6. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 7. Τα διηγήματα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου  θα πρέπει να απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Διηγήματος Φ.Ι.Πολυβίου), στη διεύθυνση :   ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Τ.Θ. 28242, 2092 Στρόβολος, Κύπρος.
 8. Η Κριτική Επιτροπή, την οποία θα ορίσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού    Βιβλίου,  δικαιούται: α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο διηγήματα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο, αν τα έργα που θα υποβληθούν δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού
 9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023
 10. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται

 

Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Κώστα Μόντη

 Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος τον  διαγωνισμό ποίησης στη μνήμη του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Μόντη, ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες μέσης  εκπαίδευσης (λυκειακού κύκλου),  με έπαθλο 300 ευρώ (τρακόσια ευρώ), με αθλοθέτη το Ίδρυμα Κώστα Μόντη.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των ποιημάτων μπορεί να απευθύνεται σε νεαρά άτομα (ηλικίας 5 έως 18 ετών).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά λύκεια και στις τεχνικές σχολές της Κύπρου.
 3. Τα έργα μπορούν να είναι ανέκδοτη ποιητική σύνθεση ή συλλογή 5-10 ποιημάτων, με συνολική έκταση 50-100 στίχους και να είναι γραμμένα σε κόλλες Α4, με διάστημα 1.5, γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος στοιχείων 12.
 4. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.
 5. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα έργο, το οποίο να μην έχει βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό.
 6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα,  στην πρώτη σελίδα των οποίων  αναγράφεται ο τίτλος του έργου,  το ψευδώνυμο του συγγραφέα και  ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης  διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και τόπος διαμονής), η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του έργου.
 7. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 8. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε  κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου  θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ποίησης Κώστα Μόντη),   στη διεύθυνση:  Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Τ.Θ. 28242, 2092 Στρόβολος, Κύπρος.
 9. Η Κριτική Επιτροπή, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, έχει το δικαίωμα: α) να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να  απονείμει επαίνους και  γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο,  αν τα έργα που θα υποβληθούν δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.
 10. Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023
 11. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.

 

Διαγωνισμός Ποίησης  για νέους στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη (1971-2011)

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει  για φέτος  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης  για φοιτητές/φοιτήριες δημόσιων και ιδιωτικών πανεπισημίων, στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη,   με έπαθλο – βραβείο 500 ευρώ. Σκοπός του Διαγωνισμού, που αθλοθετείται από την οικογένεια του αείμνηστου Χριστόδουλου Λοϊζίδη- ενός αξιόλογου νέου ανθρώπου και δημιουργού, που έφυγε αιφνίδια και πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 40 χρόνων, είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και τις νέες μας  να αναδείξουν το ποιητικό τους ταλέντο και να διεκδικήσουν τη διάκριση.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  πρωτοεμφανιζόμενοι Κύπριοι λογοτέχνες (ηλικίας 18-40 ετών),  φοιτητές και άλλοι νέοι, που δεν έχουν εκδομένο λογοτεχνικό έργο.
 3. Έκταση έργου: Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους (σε κόλλες Α4,  με διάστημα 1.5, γραμματοσειρά Times New Roman  και μέγεθος στοιχείων 12).
 4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο, το οποίο δεν έχει βραβευθεί  σε άλλο διαγωνισμό.
 5. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.
 6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται το όνομα του διαγωνισμού, ο τίτλος του ποιητικού έργου, το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση μόνιμης διαμονής, το τηλέφωνο και  η ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να εσωκλείονται σε ένα  μικρό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο Διαγωνισμός στον οποίο απευθύνονται: Διαγωνισμός Ποίησης Χριστόδουλου Λοϊζίδη.
 7. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές για το έργο κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 8. Τα έργα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: [Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη], στη διεύθυνση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (Τ.Θ. 28242, 2092 Στρόβολος, Κύπρος.).
 9. Η αξιολόγηση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου.
 10. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει βραβείο, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει βραβείο ή έπαινο.
 11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου cybby.org. Η ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά και γραπτώς σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Κυπριακές Πρεσβείες των χωρών όπου υπάρχουν κυπριακές παροικίες.
 12. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023.

Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.