Εκλογική Γενική Συνέλευση ΚΣΠΝΒ 2023

To Διοικητικό Συμβούλιο του  Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Εκλογική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη,  15 Μαρτίου 2023 και ώρα  5:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, Στρόβολος), με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Α. Απολογισμός πεπραγμένων

Β. Οικονομικός Απολογισμός

Γ. Συζήτηση-Εισηγήσεις

Δ. Αρχαιρεσίες

Στη συνέλευση θα εκλεγούν, με μυστική ψηφοφορία,  τα εννέα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  για την περίοδο 2023-2026, όπως επίσης και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος του Συνδέσμου που έχει  τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επανεκλέξιμα, εφόσον το επιθυμούν και υποβάλλουν προς τούτο υποψηφιότητα. Θα υποβληθεί  επίσης για έγκριση σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση των πιο κάτω Επικουρικών Επιτροπών, οι οποίες θα υποβοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα  στελεχώνονται από μέλη του ΚΣΠΝΒ, με ένα μέλος του Δ.Σ. επικεφαλής:

Επιτροπή Επικοινωνίας και Εκδόσεων

Επιτροπή Διεθνών Ζητημάτων

Επιτροπή Κοινωνικής δράσης και εκδηλώσεων

Επιτροπή Διαγωνισμών

Με εκτίμηση,

Έλενα Περικλέους

Πρόεδρος Κ.Σ.Π.Ν.Β.