Ανακοίνωση για το βραβείο IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award

Η Αγγελική Χαλκιοπούλου είναι η φετινή υποψήφια του Κυπριακού τμήματος του ΙΒΒΥ για το διεθνές βραβείο IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award. Η Αγγελική έχει προταθεί για το συγκεκριμένο βραβείο λόγω του καινοτόμου έργου της και του εμπνευσμένου οράματός της για σύνδεση διαφορετικών παιδιών και οικογενειών με το βιβλίο και την αφήγηση. Το κυριότερο προτέρημα της Αγγελικής Χαλκιοπούλου είναι η φαντασία. Κι αφού κανείς δεν πέτυχε οτιδήποτε χωρίς πρώτα να το έχει φανταστεί, η Αγγελική πετυχαίνει πολλά στον τομέα της προώθησης της φιλαναγνωσίας, ένα πεδίο τεράστιας σημασίας για τη χώρα μας.

***************************************

IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award Announcement

Angela Chalkiopoulou is this year’s CYBBY candidate for the international IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award. Angela was selected as the Cyprus candidate because of her innovative work and her inspiring commitment to her vision of bringing stories and books to diverse children and families, in schools, libraries, homes, and communities. Imagination is Angela Chalkiopoulou’s greatest power. And since no-one has ever achieved anything unless they imagined it first, Angela achieves and will continue to achieve great things in the field of reading promotion, which is vitally important in a country like Cyprus.