Διαγωνισμός μικρής ιστορίας/παραμυθιού με χορηγό τον Δήμο Στροβόλου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ – Cyprus IBBY) προκηρύσσει διαγωνισμό για μικρή ιστορία /παραμύθι με αθλοθέτη τον Δήμο Στροβόλου. Θα δοθεί  το ποσό των 300 ΕΥΡΩ για τo πρώτο βραβείο.  Απονέμονται επίσης τιμητικά διπλώματα τόσο για το βραβείο όσο και για τους επαίνους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η μικρή ιστορία/παραμύθι να έχει ως θεματικό άξονα τον Στρόβολο
 2. Το περιεχόμενο των έργων θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών, να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.
 3. Η έκταση των έργων πρέπει να είναι από 3-5 δακτυλογραφημένες σελίδες (Α4, με διάστημα 1,5 εκ.). Η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι Times New Roman.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Κύπριοι και Ελλαδίτες συγγραφείς, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
 5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο, το οποίο να μην έχει βραβευθεί προηγουμένως σε άλλο διαγωνισμό.
 6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται το είδος (μικρή ιστορία/ παραμύθι). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/κοινότητα), το τηλέφωνο  και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται,  δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό (μικρό) φάκελο. Πάνω στον μικρό φάκελο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός  και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/  ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 7. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό  φάκελο, στον οποίο θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: Διαγωνισμός μικρής ιστορίας/παραμυθιου,  στη διεύθυνση : ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Τ.Θ. 28242, 2092 Στρόβολος-Λευκωσία.
 8. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου
 9. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως και σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 10. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2024   ***ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η Αυγούστου 2024***
 11. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
 12. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ www.cybby.org. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου https://www.strovolos.org.cy/