ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΚΣΠΝΒ

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου καθιερώνει από εφέτος (2022) Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Κυπριακή Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία, στη μνήμη  του ιδρυτή και πρώτου προέδρου του, Μιχαλάκη Μαραθεύτη, o οποίος έφυγε πρόσφατα από ανάμεσά μας.

Σκοπός του είναι η επιβράβευση πνευματικών δημιουργών ή και οργανισμών που συμβάλλουν με το έργο τους στην ανάπτυξη, ανάδειξη και διάδοση της κυπριακής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

  1. Το Βραβείο φέρει την επωνυμία: Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Παιδική Νεανική Λογοτεχνία, «Μιχαλάκης Μαραθεύτης».
  2. Απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν ή περισσότερους Κύπριους λογοτέχνες / λογοτέχνιδες, εικονογράφους, μελετητές ή και σε οργανισμούς που έχουν επιδείξει σημαντικό έργο και προσφορά στην παιδική-νεανική λογοτεχνία.
  3. Η επιλογή των υποψηφίων για βράβευση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, εάν το κρίνει σκόπιμο, να συστήσει ειδική προς τούτο Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς ή και άλλους μελετητές και γνώστες της Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας και των δημιουργών της, η οποία αναλαμβάνει να υποβάλει σχετική, τεκμηριωμένη εισήγηση με ονόματα υποψηφίων προς το Δ.Σ., που διατηρεί την  αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη λήψη της τελικής απόφασης.
  4. Η ανακοίνωση του βραβείου συνοδεύεται με το ανάλογο σκεπτικό βράβευσης και γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο, ενώ η απονομή του Βραβείου γίνεται, σε ειδική τελετή, κάθε χρόνο τον μήνα Απρίλιο, στο πλαίσιο των δράσεων της Παγκόσμιας Μέρας Παιδικού Νεανικού Βιβλίου.
  5. Το Βραβείο περιλαμβάνει τιμητικό δίπλωμα και φιλοτεχνημένο γλυπτό / χαρακτικό ή και χρηματικό ποσό.
  6. Στην τελετή βράβευσης ενδέχεται να τιμούνται επίσης και αποθανόντες συγγραφείς ή και άλλοι δημιουργοί με σημαντική προσφορά στην παιδική-νεανική λογοτεχνία, με ειδική αναφορά στο έργο και την προσφορά τους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΣΠΝΒ

23/04/2022