Προκήρυξη Διαγωνισμού Μουσειακού Παιδικού Βιβλίου “Τα αντικείμενα… μιλούν”

Το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη/Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσουν λογοτεχνικό διαγωνισμό για τη συγγραφή μουσειακού παιδικού βιβλίου κάτω από τη γενική θεματολογία “Τα αντικείμενα…μιλούν”.

Πρωταγωνιστές των παιδικών βιβλίων θα είναι προσωποποιημένα αντικείμενα από τις συλλογές του μουσείου CVAR, τα οποία θα αφηγούνται με ευρηματικό τρόπο την ιστορία και τα βιώματά τους, από την κατασκευή τους μέχρι την κατάληξή τους στις συλλογές του μουσείου. Οι ιστορίες θα πρέπει να συνδυάζουν ιστορικά στοιχεία και μυθοπλασία, ζωντανεύοντας νέους κόσμους και εξάπτοντας τη φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση με το παρελθόν και την ιστορία της Κύπρου.

Βραβείο: Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στα 200 ευρώ και το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη θα αναλάβει την εικονογράφηση, επιμέλεια, σελιδοποίηση και έκδοση του βιβλίου.

Όροι του διαγωνισμού

 1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι συγγραφείς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 2. Το περιεχόμενο των έργων θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά δεύτερης σχολικής ηλικίας (8-12 ετών), να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.
 3. Η έκταση των έργων θα πρέπει να είναι 1000-1500 λέξεις και να παραδοθεί με γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11, διάστημα 1,5 εκ.
 4. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μέχρι 2 έργα.
 5. Για τη συγγραφή του βιβλίου ο/η δημιουργός θα πρέπει να επιλέξει ένα αντικείμενο από τις συλλογές του μουσείου και να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό. Το βιβλίο θα είναι προϊόν μυθοπλασίας, εντάσσοντας αντικειμενικές ιστορικές πληροφορίες για το εκάστοτε αντικείμενο. Οι δημιουργοί μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο για επιλογή του αντικειμένου, ενώ μπορούν να εξερευνήσουν και μέρος των συλλογών διαδικτυακά στο severis.org/el/explore/collections-archives/ Σημαντικές πληροφορίες μπορούν επίσης να αντλήσουν από τη βιβλιοθήκη και το αρχείο του μουσείου.
 6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου σε φάκελο μεγέθους Α4. Στον φάκελο να αναγράφεται ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2022.
 7. Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/κοινότητα), το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται, δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α5.
 8. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 9. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας, Ερμού 285, 1017, Λευκωσία.
 10. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ και τo CVAR.
 11. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως και σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 12. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 30η Απριλίου 2023.
 13. Υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους οι συγγραφείς θα συναινούν αυτόματα στη χρήση των κειμένων τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς από το μουσείο με αναφορά στον/στην δημιουργό. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης (έκδοση και πώληση βιβλίου), θα γίνει εκ νέου συμφωνητικό ανάμεσα στο μουσείο και τον/την δημιουργό.
 14. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
 15. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του CVAR www.severis.org και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ www.cybby.org