Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας «Βραβεία Alma και IBBY List, Λογοτεχνική Ανάγνωση: Ποίηση-Μυθοπλασία-Εικόνες»

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ)

και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οργανώνουν την Ημερίδα

«Βραβεία Alma και IBBY List, Λογοτεχνική Ανάγνωση: Ποίηση-Μυθοπλασία-Εικόνες»,

το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023 (8:30-14:35) στo Cine Studio στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες στους πιο κάτω συνδέσμους:

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Αφίσα