Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Ευγενίας Παλαιολόγου Πετρώνδα ( 2016 )

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου  προκηρύσσει και φέτος  λογοτεχνικό διαγωνισμό για ανέκδοτο έργο ποίησης  για παιδιά,  στη μνήμη της  λογοτέχνιδας Ευγενίας Παλαιολόγου-Πετρώνδα.

Βραβείο : 300 ευρώ  (από κληροδότημα του αείμνηστου  Χρήστου Πετρώνδα)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των έργων μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ή  σχολικής  ηλικίας και έφηβους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι λογοτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό

3. Έκταση των έργων :  Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους.

4. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα  έργο.

5.  Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, κτυπημένα με διάστημα 1.5 εκ., με ψευδώνυμο και διακριτικό αριθμό. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το είδος του έργου και η ηλικία στην οποία απευθύνεται. Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα δίνονται ξεχωριστά σε ένα μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός, ο τίτλος,  το είδος του έργου και ο διαγωνισμός στον οποίο απευθύνεται.

6.  Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει ο  Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει το βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.

7.  Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν  ταχυδρομικώς, σε κλειστό  φάκελο (στον οποίο θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: ποίηση στη μνήμη Ευγενίας Π. Πετρώνδα),  στη διεύθυνση : Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53,  1015 Λευκωσία.

8.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΣΠΝΒ