Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Κώστα Μόντη ( 2016 )

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει  διαγωνισμό ποίησης στη μνήμη του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Μόντη, ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες της μέσης εκπαίδευσης (λυκειακού κύκλου),  με έπαθλο 300 ευρώ, με αθλοθέτη την κ.  Έλενα Παπαντωνίου, ανιψιά του αείμνηστου ποιητή μας Κώστα Μόντη

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των ποιημάτων  μπορεί να απευθύνεται σε νεαρά άτομα (ηλικίας 5 έως 18 ετών)    προσχολικής, σχολικής ή εφηβικής ηλικίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια ή  ιδιωτικά λύκεια και στις τεχνικές σχολές της Κύπρου.

3. Τα έργα μπορεί να αποτελούν ποιητική σύνθεση ή συλλογή 5-10 ποιημάτων, με συνολική έκταση 50-100 στίχους.

4. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.

5. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα έργο.

6. Τα έργα  υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα,  στην πρώτη σελίδα των οποίων  αναγράφεται ο τίτλος του έργου,  το ψευδώνυμο του συγγραφέα,  ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης  διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και τόπος διαμονής), η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε ένα μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του έργου.

7. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς,  σε  κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου  θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ποίησης Κώστα Μόντη),   στη διεύθυνση:

Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου,

Ξάνθης Ξενιέρου 53,

1015 Λευκωσία.

8. Η Κριτική Επιτροπή, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου,  έχει το δικαίωμα:

α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα.

β) Να  απονείμει επαίνους.

γ) Να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο,  αν τα έργα που θα

υποβληθούν δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

 

9.  Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΣΠΝΒ.