Φωτογραφίες από την απονομή λογοτεχνικών βραβείων ΚΣΠΝΒ 2015

Φωτογραφίες από την απονομή των λογοτεχνικών βραβείων ΚΣΠΝΒ 2015  – 3/6/15