Δραστηριότητες της IBBY

Τα Συνέδρια της ΙΒΒΥ Τα συνέδρια της ΙΒΒΥ, που γίνονται ανά διετία σε διαφορετική χώρα, είναι οι σημαντικότεροι τόποι συνάντησης των μελών της ΙΒΒΥ και […]