Μήνυμα ΙΒΒΥ 2009

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2009 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΒΒΥ – (International Board on Books for Young People) Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις […]

Δραστηριότητες της IBBY

Τα Συνέδρια της ΙΒΒΥ Τα συνέδρια της ΙΒΒΥ, που γίνονται ανά διετία σε διαφορετική χώρα, είναι οι σημαντικότεροι τόποι συνάντησης των μελών της ΙΒΒΥ και […]