Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Στροβόλου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και ο Δήμος Στροβόλου, την περασμένη Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021, έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας που θα κινηθεί σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον δημιουργίας και μετάδοσης γνώσης, κριτικού λόγου και αναλυτικής σκέψης, διαρκούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης, της προώθησης του βιβλίου.

Στο πλαίσιο προαγωγής της φιλαναγνωσίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την επίτευξη των παρακάτω δράσεων-στόχων:

Γενικές δράσεις
1. Συνεργασία σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό ή /και πολιτιστικό ενδιαφέρον με γνώμονα την προώθηση της φιλαναγνωσίας.
2. Ανάπτυξη ή/και διοργάνωση Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων /Βιωματικών
Σεμιναρίων προς παιδιά
3. Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων (π.χ. Ημερίδων, Διαλέξεων, Συνεδρίων, Εργαστηρίων).

Ειδικές δράσεις
1. Σεμινάρια/εργαστήρια στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Στροβόλου σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου Στροβόλου. Τα σεμινάρια/εργαστήρια πιθανόν να καταλήξουν σε μαθητικό διαγωνισμό συγγραφής μικρών ιστοριών για την προώθηση τη φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής.
2. Προώθηση καινοτόμου προγράμματος για την προώθηση της φιλαναγνωσίας με τίτλο: Διαβάζοντας βιβλίο παρέα με ένα σκυλί/Library dogs/ Τετράποδοι βιβλιοθηκονόμοι (ή και βιβλιο-ουρές)
3. Διοργάνωση Λογοτεχνικών περίπατων

Ο γενικός σκοπός της συνεργασίας είναι πρωτίστως η ανάληψη ποικίλων δράσεων οι οποίες θα λειτουργούν προσθετικά στον πολιτισμό και θα προωθούν την φιλαναγνωσία φέρνοντας το παιδί και τον έφηβο σε επαφή με το καλό παιδικό/νεανικό βιβλίο και τους κύπριους δημιουργούς.