Το λουκέτο δεν θα μπει…

Κόκκινη κλωστή δεμένη,
στο Κριτώνιο τυλιγμένη.
Ψάχνει μες τα παραμύθια,
μήπως βρει κάποια αλήθεια.

Του Μουσείου μας την πόρτα ,
κτύπησε γεμάτο ελπίδα.
Κάποιος του είχε ψιθυρίσει,
«Την αλήθεια εκεί την είδα»!

Ρίμες αγάπης απαγγέλει,
το παραμύθι δεν σωπαίνει…
Το λουκέτο δεν θα μπει
και το Μουσείο θα σωθεί.