Τι είναι η iBbY;

H Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί ένα διεθνές δίκτυο ανθρώπων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να φέρουν μαζί βιβλία και παιδιά.

Η IBBY ιδρύθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας το 1953. Σήμερα, αποτελείται από 80 εθνικά τμήματα σε όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεύει χώρες με καλά αναπτυγμένα προγράμματα εκδόσεων βιβλίων και παιδείας αλλά και χώρες με λίγους αφοσιωμένους επαγγελματίες που κάνουν πρωτοποριακή εργασία στην έκδοση και προώθηση παιδικών βιβλίων.

Η ΙBBY έχει έξι βασικούς στόχους:

  • την προώθηση της διεθνούς κατανόησης μέσω παιδικών βιβλίων
  • να δώσει στα παιδιά παντού την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε βιβλία με υψηλά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά πρότυπα
  • να ενθαρρύνει τη δημοσίευση και διανομή ποιοτικών παιδικών βιβλίων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες
  • να παράσχει υποστήριξη και εκπαίδευση σε όσους ασχολούνται με παιδιά και παιδική βιβλιογραφία
  • να τονώσει την έρευνα και τα επιστημονικά έργα στον τομέα της παιδικής λογοτεχνίας
  • να προστατεύσει και να προασπίσει τα Δικαιώματα του Παιδιού σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών

Ο ΚΣΠΝΒ είναι το παράρτημα της IBBY στην Κύπρο και συμμετέχει ανελλιπώς στις διάφορες δράσεις του ΙΒΒΥ.

https://www.ibby.org/