Πρόσκληση για υποβολή συνεργασιών για την “ΑΝΕΜΗ”

Η Ανέμη (Επιθεώρηση Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας) δέχεται συνεργασίες για τις στήλες «Μελέτες» και «Λογοτεχνική κριτική», καθώς και για το σχεδιαζόμενο αφιέρωμα με θέμα «Παραμύθια και παραμυθάδες της Κύπρου (από τις απαρχές έως τα τέλη του 20ου αιώνα)» (επιμέλεια αφιερώματος: Δρ Κώστας Κατσώνης).

Το νέο τεύχος (αριθμ. 29) αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2021. Τα κείμενα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διεύθυνσεις [email protected] και [email protected] Προθεσμία υποβολής των κειμένων: 30 Ιουνίου 2021. Οι συγγραφείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη των κειμένων που υπέβαλαν σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο 2021.

ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους / τις συγγραφείς: Τα κείμενα αποστέλλονται σε μορφή αρχείου word. Δεν ξεπερνούν τις 3500 λέξεις. Ακολουθείται σύστημα υποσελίδιων σημειώσεων και βιβλιογραφίας των έργων που συμβουλεύτηκε ο / η συγγραφέας στο τέλος του κειμένου (Chicago style).