ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Κ.Σ.Π.Ν.Β.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Κ.Σ.Π.Ν.Β.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στις μέρες μας, το Δ.Σ του Κ.Σ.Π.Ν.Β. αποφάσισε την παράταση της υποβολής έργων για τους διαγωνισμούς του συνδέσμου,  σε όλες τις κατηγορίες που έχουν προκηρυχθεί. Τελευταία μέρα υποβολής έργων ορίζεται η  31η  Μαρτίου 2021.

Τους γενικούς όρους και περιγραφές των διαγωνισμών μπορείτε να τους βρείτε στην προηγούμενη ανακοίνωση του συνδέσμου,  πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://cybby.org/προκήρυξη-ετήσιων-διαγωνισμών-κ-σ-π-ν-β/