«Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης» – Τέλος δεύτερης φάσης στις 05 Ιουνίου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε,  ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (Κ.Σ.Π.Ν.Β.) και το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.Κ.), υλοποιούμε από κοινού ένα πρόγραμμα (project),  με τίτλο:  «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης»

Οι 29 ιστορίες ελπίδας και δύναμης που έγραψαν οι συγγραφείς μας, έτυχαν θερμής υποδοχής και τα παιδιά με τα χρώματα και τη φαντασία τους τις εικονογράφησαν. Πολλές οι εικόνες που κατέκλυσαν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με λίγη υπομονή θα αναρτηθούν όλες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 5η Ιουνίου 2020.

Στο επόμενο στάδιο τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει ιστορίες και εικόνες και θα επιλέξει αριθμό ιστοριών, οι οποίες μαζί με τις εικόνες που θα επιλεγούν, θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονική, αρχικά, έκδοση.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, η οποία ήταν πέραν του αναμενόμενου, τόσο σε κείμενα όσο και σε εικόνες.

Σε αναμονή για τα περαιτέρω!

Δημοσιοποίηση ιστοριών στα πλαίσια του προγράμματος: «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης».