Μαθητικός Διαγωνισμός παραμυθιού/ μικρής ιστορίας/διηγήματος με θέμα: «Θέλω Να Αλλάξω Τον Κόσμο»

 

 

 

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό, τον οποίο  θεσμοθετεί από φέτος (Δεκέμβριος 2021). Ο διαγωνισμός αφορά παιδικό παραμύθι/μικρή ιστορία (Κατηγορία Α1 και Α2 – Παιδιά μέχρι 12 χρόνων. Α1: Κύκλος Α: Παιδιά Α-Β-Γ τάξης και Κατηγορία Α2: Κύκλος Β: Δ’-Ε’-Στ’ τάξης) και εφηβικό διήγημα/μικρή ιστορία (Κατηγορία Β1 και Β2 – έφηβοι και νέοι μέχρι 18 χρόνων. Β1: Γυμνάσιο: Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου και Β2: Α’-Β’-Γ’Λυκείου), με αθλοθέτη το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου (ΛΕΥ/1/21).

Θα δοθεί,  για κάθε μία από τις τέσσερις πιο πάνω κατηγορίες, το ποσό των 200 ΕΥΡΩ για το πρώτο βραβείο, το ποσό των 150 ΕΥΡΩ για το δεύτερο βραβείο.

Θα απονεμηθούν επίσης τιμητικά διπλώματα τόσο για τα βραβεία όσο και για τους επαίνους. Το ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου θα  αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου κάθε χρόνο την έκδοση όλων των βραβευμένων, είτε με βραβείο είτε με έπαινο,  παραμυθιών/ ιστοριών/ διηγημάτων και των τεσσάρων κατηγοριών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Θέλω να αλλάξω τον κόσμο».
  2. Τα έργα θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά των αντίστοιχων με την κατηγορία ηλικιών και να διακρίνονται για τη λογοτεχνική τους ποιότητα και την πρωτοτυπία.
  3. Η έκταση των έργων πρέπει να είναι από 2 – 5 δακτυλογραφημένες σελίδες (Α4, με διάστημα 1,5 εκ.). Η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι Times New Roman.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά που γράφουν και διαβάζουν ελληνικά, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και τον τόπο διαμονής τους.
  5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
  6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται το είδος (παραμύθι/διήγημα/μικρή ιστορία) καθώς και η κατηγορία στην οποία υποβάλλεται (Κατηγορία Α ή Κατηγορία Β). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/κοινότητα), το τηλέφωνο  και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται,  δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό (μικρό) φάκελο. Πάνω στον μικρό φάκελο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός  και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΣΠΝΒ και Ιδρύματος Αλκίνοος Αρτεμίου (2022). Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
  7. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 5, Εμπορικό Κέντρο Πλατύ, Κτήριο Β, 1ος όροφος, Γρ. Β15,  2122 Αγλαντζιά, Λευκωσία ή Τ.Κ. 20405, 2151 Λευκωσία.
  8. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, σε συνεννόηση με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου
  9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022.
  10. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.

 

*************************************************************

Κάθε χρόνο τον διαγωνισμό και την έκδοση που θα ακολουθεί, θα προλογίζει ένας συγγραφέας-μέλος του ΚΣΠΝΒ.

Αρχή, φέτος κάνει η πρόεδρος του ΚΣΠΝΒ:  “Θέλω να αλλάξω τον κόσμο”, Έλενας Περικλέους