Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για νέους, στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει  για φέτος  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης  για νέους, στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη,  με έπαθλο – βραβείο 500 ευρώ. Σκοπός του Διαγωνισμού, που αθλοθετείται από την οικογένεια του αείμνηστου Χριστόδουλου Λοϊζίδη- ενός αξιόλογου νέου ανθρώπου και δημιουργού, που έφυγε αιφνίδια και πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 40 χρόνων, είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και τις νέες μας  να αναδείξουν το ποιητικό τους ταλέντο και να διεκδικήσουν τη διάκριση.

Όροι του Διαγωνισμού:

1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

2. Στον  διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  πρωτοεμφανιζόμενοι Κύπριοι λογοτέχνες (ηλικίας 18-40 ετών),  φοιτητές και   άλλοι νέοι, που δεν έχουν εκδομένο λογοτεχνικό έργο.

3. Έκταση έργου:  Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους (σε κόλλες Α4,  με διάστημα 1.5, γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος στοιχείων 12).

4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο,  το οποίο δεν έχει βραβευθεί  σε άλλο διαγωνισμό.

5. Γλώσσα των ποιημάτων  πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.

6. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, στην πρώτη σελίδα των οποίων αναγράφεται το όνομα του διαγωνισμού,  ο τίτλος του ποιητικού έργου, το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση μόνιμης διαμονής, το τηλέφωνο και  η ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να εσωκλείονται σε ένα  μικρό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο Διαγωνισμός στον οποίο απευθύνονται: Διαγωνισμός Ποίησης Χριστόδουλου Λοϊζίδη.

7. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές για το έργο κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.

8. Τα έργα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού:  [Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Χριστόδουλου Λοϊζίδη], στη διεύθυνση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία).

9. Η αξιολόγηση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου.

10. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει βραβείο, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει  βραβείο ή έπαινο.

11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητηθούν από τα γραφεία του ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.cybby.org. Η ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά και γραπτώς σε όλα τα κρατικά και  ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Κυπριακές Πρεσβείες των χωρών όπου υπάρχουν κυπριακές παροικίες.

12. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2019.

13. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.

Λευκωσία, Ιούλιος 2018