Κατάλογος Παλαιότερων Εκδόσεων

Εκτός από την Ανέμη, ο Σύνδεσμος εκδίδει κατά καιρούς διάφορα έντυπα για την παιδική και νεανική λογοτεχνία όπως:   

Διεθνής Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, Δελτίο ΚΣΠΝΒ, αρ. τ. 1,  Λευκωσία 1978.

Παιδική Φιλολογία, Κύπρος 1979. 

Το παιδί και το βιβλίο, Δελτίο ΚΣΠΝΒ, αρ. 2, Λευκωσία 1980.

Το διάβασμα δίνει χαρά, Δελτίο ΚΣΠΝΒ (πολυγραφημένη έκδοση), αρ. 3, Λευκωσία 1981.

Τα παιδιά στα παιδιά, Τα 20 καλύτερα ποιήματα από παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO, Λευκωσία 1983.

Children’s Book Production and Distribution in Developing Countries, 19th Congress of International Board on Books for Young People (IBBY),

Nicosia 1984.

Το παιδί και το βιβλίο, Δελτίο ΚΣΠΝΒ, αρ. 4, Λευκωσία 1986.

Το παιδί και το βιβλίο, Δελτίο ΚΣΠΝΒ, αρ, 5, Λευκωσία 1988.

Παιδική Φιλολογία, Κύπρος 1990. 

Ο Νίκος ΛΙβέρδος και η παιδική λογοτεχνία, Έκδοση ΚΣΠΝΒ

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, Λευκωσία 1997.