Στην πρόσφατη Γενική Εκλογική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (για την τριετία 2020-2023), το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Έλενα Περικλέους
  • Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Χριστοδούλου
  • Γραμματέας: Κατερίνα Καρατάσου
  • Ταμίας: Δέσποινα Ηρακλέους
  • Μέλη: Χαράλαμπος Δημητρίου, Σωτηρούλα Λοϊζιά, Άννα Παναγιώτου, Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Αίγλη Τούμπα*  και Σωτηρία Παπαμαργαρίτη**.

Στην πρώτη του συνεδρία το νεοεκλεγέν Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να ανακηρύξει ως επίτιμο πρόεδρο τον Δρα Κώστα Κατσώνη και ως επίτιμο μέλος τη Φλώρα Τιμοθέου (που κατείχαν μέχρι πρόσφατα τη θέση του προέδρου και της αντιπροέδρου, αντίστοιχα).

Το Δ.Σ. του ΚΣΠΝΒ με σχετική απόφαση στη συνεδρία του στις 03 Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε να ανακηρύξει τον Δρ. Πέτρο Πανάου ως επίτιμο μέλος του.

 

*01/2020- 09/2021

**από τις 10/11/2021.