Δεύτερη Φάση Δράσης: «Οι συγγραφείς γράφουν και τα παιδιά εικονογραφούν Μικρές Ιστορίες Δύναμης και Eλπίδας»

Ανακοίνωση:

Η δράση «Οι συγγραφείς γράφουν και τα παιδιά εικονογραφούν Μικρές ιστορίες δύναμης και ελπίδας» περνάει στη δεύτερη φάση της. Έχουν αναρτηθεί όλες οι ιστορίες που έχουν σταλεί. Τα παιδιά ή και τα σχολεία θα επιλέξουν και θα εικονογραφήσουν τις ιστορίες που πιστεύουν πως αποδίδουν το μήνυμα λογοτεχνικά με τον καλύτερο τρόπο και μιλούν στην ψυχή τους, καταγράφοντας τις μέρες της πανδημίας και τα συναισθήματα που αυτές γέννησαν σε όλους μας. Οι εικονογραφημένες πλέον ιστορίες θα περάσουν στην τρίτη φάση. Θα επιλεγούν, από επιτροπή που θα οριστεί, οι καλύτερες εικονογραφημένες ιστορίες για να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική, αρχικά, έκδοσή τους.

Δημοσιοποίηση ιστοριών στα πλαίσια του προγράμματος: «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης».