Αντι-Πανδημία: Δημιουργική Zωγραφική Δραστηριότητα από CyBbY

Αντι-Πανδημία: Δημιουργική Zωγραφική Δραστηριότητα

                                                     Soliciting Anti-Pandemic Creative Paintings Activity from CyBbY


Τoυς τελευταίους μήνες υπήρξε μια άνευ προηγουμένου πανδημία, η οποία έχει μετατραπεί σε καταστροφή. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου σε  συνεργασία με το  Διεθνές Συμβουλίου Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY) επιστρέφει με μια νεα Δημιουργική Ζωγραφική Δραστηριότητα για τα παιδιά ώστε να ακούσουμε τις φωνές τους μέσα από τους πίνακες τους, με τίτλο “Soliciting Anti-Pandemic Creative Paintings Activity” («Αντι-Πανδημία – Δημιουργική Ζωγραφική Δραστηριότητα»).

Ως Σύνδεσμος καλούμε τα παιδιά και νέους μέχρι 18 ετών να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα αυτή φτιάχνοντας τα δικά τους έργα ζωγραφικής σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. έργα ζωγραφικής από νέους κάτω των 18 ετών (Paintings by young people under the age of 18)
  2. έργα με θέμα τον Κορωνοϊό και την Αντι-Πανδημία (The content around the theme “Anti Novel Corona Virus”)
  3. Μόνο ψηφιακά αρχε ία JPEG. (Digital JPEG files only)
  4. Υψηλή ευκρίνεια, μεγαλύτερη από 300 dpi. (High definition, larger than 300 dpi.)

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό έργων που μπορεί να υποβάλει ο κάθε υποψήφιος. Μπορείτε να στείλετε όσους περισσότερους πίνακες θέλετε.

Παρακαλούμε όπως μαζί με τα έργα ζωγραφικής σας στείλετε το όνομα και την ηλικία του δημιουργού. Οι πίνακες αυτοί θα εξεταστούν και θα επιλεγούν για να εκτεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Παιδικής Βιβλιοθήκης (National Children’s Library) και στο Future network http://www.k618.cn

Θα ακολουθήσουν εκθέσεις και εκθέσεις περιοδειών σε όλη την Κίνα. Παρακαλούμε όπως τα έργα αποσταλούν μέχρι τις 25 Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδέσμου [email protected]  καθώς οι πίνακες θα παρουσιαστούν στις ιστοσελίδες που αναφέρονται πιο πάνω την 1η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Ως προέκταση της πιο πάνω δημιουργική δραστηριότητας ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου θα συνεχίσει να δέχεται έργα ζωγραφικής από παιδιά μέχρι 18 ετών μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2020, τα οποία θα αξιοποιήσει σε μελλοντική εκδήλωσή του.

Παράλληλα με τα παιδιά και νέους μας, προσκαλούμε και τους δικούς μας εικονογράφους να συμμετάσχουν στην πιο πάνω δράση στέλνοντας μας τα δικά τους έργα, τις δικές τους εικονογραφήσεις εμπνευσμένες από όσα σήμερα βιώνουμε, αλλά μέσα στο πνεύμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τα έργα αυτά ζωγραφικής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ και θα παρουσιαστούν σε μελλοντική εκδήλωση του ΚΣΠΝΒ.