ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΣΠΝΒ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2015

Όπως και κατά την περσινή χρονιά (2014), έτσι και φέτος ο  Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου συμμετείχε στη  Διεθνή έκθεση Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (Fiera dei […]