Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου
Διεύθυνση: Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.
E-mail: info@cybby.org

Facebook: https://www.facebook.com/cyprusibby/

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πιο κάτω φόρμας: